Ja tack!
  • 6 nr av Militär Historia + World War 1 3 DVD pr. box för 399,00 kr + 39,50 kr. i porto och exp. Totalt 438,50 kr.
  • Efter erbjudandet fortsätter prenumerationen som tillsvidareprenumeration och kan avslutas när som helst.
  • Prenumerationen betalas för 3 nummer åt gången, totalt 239,70 kr. (79,90 per nr)
  • Militär Historia utkommer 12 gånger om året.
Adress
Betalning
Obs! Vid kortbetalning skickas premien snabbare.